เงินเดือน -

Channel Activation Executive | 1 position | เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง

ลักษณะงาน

  • ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด 
  • มีทักษะในการใช้ MS Office และโปรแกรม Nielsen ได้ดี
  • มีประสบการณ์การด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย (POS), ของ Premium ในห้าง Modern Trade ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
  • สามารถออกตลาดทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

การสมัคร

สนใจส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาที่อีเมล

phatareya@scotch.co.th และ hr@scotch.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมTel. (02)669-6999 หรือ Fax.(02) 241-3545

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดิ้ง จำกัด

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)

1024 อาคารศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300