เงินเดือน -

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน | 1 position | ปฏิบัติงานที่ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์

ลักษณะงาน

  • ตรวจสอบดูแลการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีทั่วไป และบัญชีภาษีอากร
  • ตรวจสอบและควบคุมการเบิก-จ่ายต่างๆ รวมทั้งการติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
  • พัฒนาการทำงานให้เป็นระบบ และมีการติดตามงานให้ถูกต้องครบถ้วน
  • ติดต่อประสานงาน และติดตามงานให้บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
  • มีประสบการณ์ตรงด้านบัญชี-การเงิน ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะในการใช้ Computer MS.Office และ Program ด้านบัญชี ได้ดี
  • มีทักษะในการสื่อสาร , แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

การสมัคร

สนใจส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาที่อีเมล

phatareya@scotch.co.th และ hr@scotch.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel. (02)669-6999 หรือ Fax.(02) 241-3545

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดิ้ง จำกัด

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)

1024 อาคารศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้น11 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300