เงินเดือน -

Senior Media Planner | 1 position | เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง

ลักษณะงาน

  • วางแผนการโฆษณาในสื่อต่างๆ รวมถึงติดต่อประสานงานกับ Media Agency

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์งาน Media Planner ช่องทาง Social Media ex. LINE@, Facebook
  • มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้ดี 
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดเชิงระบบ กล้าแสดงความคิดเห็น มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

การสมัคร

สนใจส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาที่อีเมล

phatareya@scotch.co.th และ hr@scotch.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมTel. (02)669-6999 หรือ Fax.(02) 241-3545

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดิ้ง จำกัด

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)

1024 อาคารศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300