เงินเดือน -

Electrical Engineer | 1 position | ปฏิบัติงานที่โรงงานบางบัวทอง

ลักษณะงาน

 • ดูแลระบบไฟฟ้าอาคาร 
 • ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
 • ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ตรวจสอบคุณสมบัติ-ราคาของอุปกรณ์ที่ใช้งาน
 • ออกแบบระบบไฟฟ้าสําหรับเครื่องจักรในสายการผลิต
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าสําหรับเครื่องจักรใหม่
 • แก้ไข Program,Process ของเครื่องจักรให้เหมาะสม

คุณสมบัติ

 • สามารถอ่านคู่มืออุปกรณ์,แบบเครื่องจักรและออกแบบวงจรไฟฟ้า
 • สามารถเขียนโปรแกรม PLC,HMI,SERVO (Mitsubshi,Siemens,Delta)
 • มีประสบการณ์ในด้าน Automation,Process-automation,Robotic
 • มีความรู้ในด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
 • มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการออกแบบเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ในการใช้ AUTOCAD,Microsoft Office
 • มีความรู้ทางด้านการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
 • มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุมงานและปฎิบัติงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และสามารถปฎิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (สาขา ไฟฟ้าควบคุม,ไฟฟ้ากําลัง,ระบบอัตโนมัติ,แมคคาทรอนิค,อื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) วิศวกรรมไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Automation จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การสมัคร

สนใจส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาที่อีเมล

weena.s@scotch.co.th และ hr@scotch.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมTel. (02)669-6999 หรือ Fax.(02) 241-3545

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)

1024 อาคารศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300