เงินเดือน -

พนักงานบัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน | 1 position | เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง

ลักษณะงาน

  • ตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกบัญชี พร้อมทำงบกระทบยอดบัญชีคงเหลือแต่ละรายการ
  • ตรวจสอบความถูกต้องการตั้งเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝ่ายขาย
  • ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย รายวันและเอกสารใบกำกับภาษี รวมทั้งจัดทำแฟ้มรายงาน

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี- การเงิน
  • มีประสบการณ์ตรงด้านบัญชี-การเงิน ตั้งแต่ 8 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะในการใช้ Computer MS.Office  และ Program ด้านบัญชี ได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ , คล่องตัว ,  และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

การสมัคร

สนใจส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาที่อีเมล

weena.s@scotch.co.th และ hr@scotch.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมTel. (02)669-6999 หรือ Fax.(02) 241-3545

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)

1024 อาคารศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300