รายละเอียด

ผลิตจากรังนกแท้ ซึ่งได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีความอ่อนนุ่ม ละมุนลิ้น ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของสก๊อต มีรสชาติ หอม อร่อย กลมกล่อมด้วยน้ำตาลกรวดแท้ที่ได้จากธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทุกขวดผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง จึงเป็นเครื่องดื่มที่สะอาดและได้คุณภาพ

ส่วนประกอบต่อ 1 ขวด
  • น้ำตาลกรวด 9.00%
  • รังนกแห้ง 1.10%

คำถามที่พบบ่อย

สามารถรับประทานได้เนื่องจากตามปกติน้ำผึ้งมีความหวานมากกว่าน้ำตาลธรรมดาทั่วไป 1.6 เท่า ดังนั้นปริมาณที่ใส่เพื่อให้ได้ความหวานที่เท่ากันจึงน้อยกว่า และน้ำตาลที่มีในน้ำผึ้งส่วนใหญ่คือน้ำตาลฟรุคโตสซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย จึงไม่ตกค้างสะสมในร่างกาย

ซุปไก่สกัด เครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป เครื่องดื่มคอลลาเจน และน้ำผลไม้สกัดเข้มข้นที่บรรจุอยู่ในภาชนะปิดสนิทและได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อ.ย. แล้วสามารถรับประทานได้ทันที โดยบริโภคได้ทั้งแบบร้อนและเย็น สินค้าสามารถเก็บรักษาได้นานที่อุณหภูมิห้อง แต่เมื่อเปิดขวดแล้ว ควรเก็บในตู้เย็นและดื่มให้หมดภายใน 24 ชม.


เนื่องจากรังนกแท้มีราคาแพง จึงมีการทำรังนกปลอมที่เป็นผลิตภัณฑ์จากยางไม้ เรียกว่า กัม (GUM) ออกจำหน่าย โดยจะมีลักษณะหนืดไม่ละลายน้ำ แต่จะดูดน้ำทำให้พองตัวเป็นวุ้น เวลานำมาต้มจะไม่กระจายตัวเหมือนรังนกแท้ แต่จะมีความกระด้างไม่อ่อนนุ่ม เวลาเคี้ยวจะกรุบเหมือนวุ้น แต่ด้วยลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์จากรังนกแท้และรังนกปลอมที่คล้ายคลึงกันมาก จึงอาจทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถสังเกต แยกแยะได้อย่างชัดเจน ดังนั้นหากต้องการเลือกซื้อเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป จึงควรพิจารณาจาก ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายที่เชื่อถือได้ มีฉลาก แสดงรายละเอียด ระบุชื่ออาหาร เลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย อย. ส่วนประกอบสำคัญ วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนได้รับประโยชน์จากการบริโภคอย่างแท้จริง